İSLAM’DA SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM(3) - İncilay KUŞOĞLU

İSLAM’DA SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM(3)


                          İSLAM’DA SAĞLIĞA VERİLEN ÖNEM (3)

 

“Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da kaçının!” [Haşr sûresi (59), 7.ayet]

 

 6-Banyodan Çıkarken Ayağa Soğuk Su Dökmek

       “Hamamdan çıkarken ayakları soğuk su ile yıkamak baş ağrısını giderir.” Demiştir peygamberimiz.                                                      (Ebu Nuaym; Muhtârü'l-Ehâdîs, s.101)

      Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayaklarda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ayaklara soğuk su dökmek, kanın beyne daha fazla gitmesine neden olacaktır. Bu da kişinin rahatlamasına ve eğer baş ağrısı oluşmuşsa onunda yok olmasına neden olabilecektir.

 

7-Gece Yatmadan Önce Saç Taramak-

       Peygamber (s.a.s), saç-sakal bakımına sadece kendisi dikkat etmekle kalmaz, ashabına da ısrarla tavsiye ederdi. Bir gün bir sahabinin mescide, saçı-sakalı karışık olarak girdiğini görünce, ona hemen dışarı çıkarak saçını-sakalını düzeltmesini işaret etmiş, adam öyle yapıp gelince Hz. Peygamber (asv): "Böyle gelmeniz mi, yoksa şeytan gibi karma karışık gelmeniz mi daha iyidir?" buyurmuştu.

    Uyumadan önce son bir kez saçlarınızı tarayarak saç derinizdeki kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Dolaşımın hızlanması, hem daha sağlıklı saçlara kavuşmanızı hem de saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlar.

     Bunun dışında gün boyu saçımıza yapışan partiküllerden arınarak saçın temizlenmesine de yardımcı olur. 

       Saçlarımızı metal ve plastik taraklarla değil, doğal kıllardan veya tahtadan yapılmış tarakla taramak daha sağlıklı olacaktır...

 

8-Güneş Tam Tepede İken Yani Öğle Vakti Bir Miktar Uyumak, Uyuyamıyorsa Bile 10 Dk Gözleri Kapatmak

     Bu uykuya kaylule denir ve uyuyanların yüzüne güzellik gelir. Kaylule uykusu, fazileti yüksek olan nafile ibadetlerden biridir. Kaylule uykusu olarak nitelendirilen bu ibadet, öğle namazı vaktinin girmesiyle 20 dakika- 60 dakika arasında gerçekleştirilen bir uykudur. Kaylule uykusuna çoğu zaman öğle namazını kılmadan önce yapılabildiği gibi öğle namazı sonrasına da bırakılabilmektedir. Öyle ki Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), nafile ibadet olan kaylule uykusunun vakti ile ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Öğlenleyin kaylule yapınız. Muhakkak şeytanlar öğle vaktinde kaylule yapmazlar." (Müslim)

      Öğle uykusu fizyolojik bir olaydır. Kişinin 24 saat içerisinde uykuya yatkın olduğu dönemlerden biri de öğle uykusu saatleridir. Öğle uykusu, en az gece uykusu kadar insan vücuduna yarar sağlar. Gece yeteri kadar uyumuş, gündüz de öğle uykusu uyuyan bir kişinin vücudu tazelenir, performansı artar, düşünme ve problem çözme yeteneği hız kazanır. Öğle saatlerinden sonra enerji seviyesi düştüğü için daha fazla kahve ve şekerli yiyecekler tüketiliyor. Öğleden sonra gelen uyku isteği aslında vücut ısısında görülen ufak bir düşüşle ilgili olan biyolojik bir işaret. Vücudunuz size uyumak istediğini söyler. Kafein ve şekerli gıdalarla enerji almaya çalıştığınızda biyolojik ritmimiz bozulur, fazladan kalori alır, şiddetli enerji çıkışları ve inişleri yaşamanıza sebep olur. Öğlen arasında ufak kestirmeler ise stres hormonlarını azaltır ve kilo alımını engeller.

 

     Çocukların yaklaşık 1-2 saat öğle uykusuna ihtiyaçları vardır. Erişkinler içinse 15-20 dakika yeterlidir. Ancak bazı insanlar geceleri dahi uyuyamamaktadır. Bu tip insanlara öğle uykusu kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Çünkü gündüz saatlerinde kısa bir süre dahi uyusalar, gece uyumaları çok zorlaşır.

 

9-Başı ağrıdığında tülbent ile sıkıca sarmak.

Başınızı bir tülbent veya bant ile sıkıştırarak sarmak da tıpkı soğuk uygulama benzeri etki göstererek beyin damarlarını daraltacak ve ağrıyı dindirmenize yardımcı olacaktır.Baş ağrısı olur ağrı lifleri medulla spinaliste nörona gelir beyin ağrıyı hisseder.Siz tülbenti bağladığınızda(genelde sıkı yaparlar) buraya bir basınç da uygulanır buradaki dokunma hissi ağrıyı bir ölçü azaltır çünkü medulla spinaliste tek nörona sinapsı taşırken ağrı hissinin etkisini azaltmıştır. Aşırı sıkı bağlanması damarları sıkacağından basınç artar genelde orta sıkılıkta bağlanmış olması gerekir.

 

10-Ayakkabıyı giymeden önce silkelemek, Önce sağ ayakla giymek

     Ayakkabı giymeden önce içinde haşere, akrep, yılan gibi mahlukların kalmaması için silkelemelidir.
      Ebû Ümâme (r.a.)’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) giymek için mestlerini istedi. Onların birini giydi. Sonra bir karga geldi, diğerini yüklenip götürdü ve (daha sonra yüksekten) onu attı. Ondan bir yılan çıktı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ’Her kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa mestlerini, onları silkelemeden giymesin.’ (Taberânî, Kebîr, c.4, s.274, h.no:7503)
        Kişiler, eve veya herhangi bir yere gittiğinde ayakkabılarını çıkardığı zaman sağa-sola rastgele bırakmayıp, ayakkabılığa veya düzgün bir şekilde uygun bir yere koymalıdır.
       Tuvaletler için kullanılacak terliklerin ucu kapalı olması daha uygundur. Bu durum def-i hacet esnasında idrarın sıçramasına engel olur.

       Ayakkabı önce sağ ayağa giyilir, çıkarılırken de önce sol ayaktan çıkarılır. Bu şekilde giyinip çıkaran kimsenin dalak ağrısı görmeyeceği bildirilmiştir. (Bkz., Ya’kûb b. Ali el-Bursevî, Mefâtîhu’l-Cinân Şerhu Şir’ati’l-İslâm, s.325; ed-Demîrî, Hayâtu’l-Hayavâni’l-Kübrâ,c.3,s.383)
       Ebû Hureyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ’Biriniz ayakkabı giydiği zaman, giymeye sağ ayağıyla başlasın. Çıkardığı zaman ise çıkarmaya sol ayağıyla başlasın. Sağ ayak, onların ilk giyileni ve onların son çıkarılanı olsun!’ (Buhârî,Libâs,39)
       Hattâbî bu hususla ilgili olarak; ’Ayakkabı, ayakları eziyetten koruduğu için bir nimettir. Sağ taraf sol taraftan üstün olduğu belirtilmiştir.

 

11-Sabahleyin Erken Kalkmak

     Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

     "Sabahın erken saatlerinde bereket ve başarı vardır."

Henüz sabah namazının vakti girmeden, yani seherde kalkmaya çalışmalıdır. Seher vakti kalkmak berekettir. Hele sabah namazının vakti girdikten sonra, güneş doğana kadar uyumak rızk yönünden de zararlıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

    "Sabah uykusu, rızka manidir." (Beyhaki)

     Son zamanlarda gittikçe artan bereketsizliğin ve başarısızlığın hikmeti bu hadis-i şerifin ışığında aranıp bulunmalıdır. Zinde, dinç, çalışkan oluşlarına hepimizin şahit olduğu dedelerimiz ve ninelerimiz böyle yaparlardı. Bu güzel âdet yok olunca, sağlık da, bereket de, huzur da yok oldu.

        Amerikalı ve Avrupalı zengin iş insanlarının konuşmalarına dikkat ederseniz hepsinin ortak sözü “Sabah erken kalkıp işe başlayın, plan program yapın.” olmaktadır. Sabahın bereketinden faydalanıyorlar.

 

12-Hacamat Yaptırmak    

          Hacamat deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınmasıdır. Genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır.

           Hz. Muhammed (as) "Her kim ayın on yedi,on dokuz ve yirmi birinci günlerinde kan aldırırsa kan hücumundan dolayı meydana gelen birçok hastalıklardan şifa bulur." buyurmuştur. E. Davud Tıp H. 3861; Tirmizi Tıp H. 2051 

            Ebu Kesbe el-Enmari anlatıyor: "Resulullah başından ve iki omuzu arasından hacamat oldu ve: "Kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için, bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez!" buyururdu." 

             Hz. Muhammed'in bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir hacamatcıya hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur: "Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır. (yahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır)"(Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3) 

            Mirac gecesinde yanından geçtiği bir melek grubunun Hz. Muhammed'e: “ümmetine hacamatı emret!” diye söylediğini Abdullah b. Abbâs rivayet etmektedir (Ali Nâsıf, et-Tâc, III, 203).

13-Yatarken Sağ Tarafa Yatarak Uyumak

       Hazret-i Peygamber (s.a.v) uyurken sağ yanına doğru yatarak uyurdu. Hafsadan (r.a.) rivayetle:
         Hz. Peygamber uyumak üzere uzandığında sağ elini yanağının altına koyar, sonra, "Allah'ım, kullarını dirilteceğin kıyamet Gününde beni azabından koru" diye duâ eder ve bunu üç defa tekrarlardı.                                                 [Camiüssağir Hadîs No: 6558]

         ABD'de bulunan Stony Brook Üniversitesi'nde uyuma şekli üzerine yapılan araştırmalar "yan yatarak uyumanın" beynin temizlenmesini sağladığı ortaya çıkardı. 

          Yan yatma pozisyonda sırt üstü veya yüz üstü uyuma şekline göre daha fazla lenf sistemine yardımcı olduğu, bunun da beyinde istenmeyenlerin kimyasalların birikmesine engel olarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini azalttığı belirtildi.Vücudun ikinci dolaşım sistemi olarak tanımlanan lenf sistemi yan yatmak suretiyle rahatladığı ve daha iyi çalıştığı belirtildi. Lenf sistemi vücutta toksinlerin arındırılması, kan dolaşımını kontrol edilmesi ve zararlı bakteri ve virüslerin yok edilmesi gibi görevleri yerine getiriyor.

     Sağ tarafa yatılması durumunda, sağ burun deliği tıkanır, sol burun deliği açılır. Sol burundan yapılan nefes alma ile sağ beyin yarım küresinin aktivitesi artar. Sağ beyin yarım küresinin uyarılması, parasempatik sinir sistemimizin faaliyetlerini artırmasına, kalp hızının yavaşlamasına, tansiyonun düşmesine ve mide-bağırsak faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olur. Dolayısıyla kalp daha az yorulur, uykuya dalmak daha kolaylaşır. Bu da dinlenmenin daha iyi olmasına olanak sağlar.

    Saygıdeğer okuyucularım, sizlere üç bölüm olarak internetten araştırmalar yaparak hazırladığım “İslam’da Sağlığa Verilen Önem” yazı dizisini sundum. Daha pek çok yazamadığım sağlık önerileri  var. Eğer Allah nasip ederse ileriki günlerde bir yazımda da Kuran’da adı geçen yiyeceklerin insanlara faydalarını yazmaya gayret edeceğim.

       Sağlıklı huzurlu günler sizlerin olsun.

 

 

 

 

kusogluincilay@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
13Nis
12Nis
11Nis
01Nis

BERGEN

08Mar

OLMAZSA OLMAZIMIZ: KADIN

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
uğur soğutma aş